Wat is een woongroep?

Wat is gezamenlijk wonen?

Op deze site gebruiken we de woorden woongroep en gezamenlijk wonen door elkaar.

Gezamenlijk wonen is elke vorm van wonen in een andere setting als het traditionele gezin, waarbij buren meer met elkaar doen dan toevallig naast elkaar wonen. Dat kan dus een woongroep zijn die samen kookt en bijna alles onderling deelt, maar ook zelfstandig wonende buren die slechts een tuin delen, en alles daar tussen in. Denk bijvoorbeeld ook aan collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), centraal wonen, gestippeld wonen, collectief huren of kopen, Karakterpanden, enzovoorts.

Het gaat er dus niet om hoeveel je deelt met je buren, maar óf je iets deelt, meer dan de stoep.

Meer weten?

Lees verder over praktijkvoorbeelden van gezamenlijk wonen of over CPO.