Nieuwe woonwensen versterken corporatie

Waarom is gezamenlijk wonen met zelfbeheer zo goed voor corporatieland?

Dit artikel is deel twee van een drieluik over woningbouwcorporaties en gezamenlijk wonen. U kunt elk deel afzonderlijk lezen, maar u kunt ook bij deel 1 beginnen:

  1. Corporaties: langzaam failliet?
  2. Nieuwe woonwensen versterken corporatie (kijkt u nu naar)
  3. Corporaties 2.0

Wat heeft een corporatie aan gezamenlijk wonen met zelfbeheer?

Woningbezit heeft diversificatie nodig

Onze traditionele woningbouw richt zich vrijwel uitsluitend op eengezinswoningen en woningen voor alleenstaanden. Maar een sterk groeiende groep huurders én kopers zoekt een andere woonvorm. Deze mensen zoeken het dorp in de stad. Meer sociale cohesie en onderlinge hulp, meer binding met hun buren. Zij willen zelf kunnen bepalen wie die buren zijn. En ze willen meer zijn dan toevallige consumenten van woonruimte, maar willen die woonruimte mede produceren, er invloed op hebben en er mede vorm aan geven.

We hebben het hier over collectief wonen in zelfbeheer, in allerlei vormen. Huur of koop, delen van veel of weinig voorzieningen, woongroep of zelfstandig wonen met een gezamenlijke plus: we hebben het over diversiteit en maatwerk. Met als verbindend element dat buren meer met elkaar delen dan de stoep voor de deur, en dat de bewoners meer invloed hebben op hun woonomgeving doordat ze die zelf mede produceren. Hier vindt u vele voorbeelden.

De behoefte aan gezamenlijk wonen in zelfbeheer is nog niet kwantitatief onderzocht. Wat wel zeker is, is dat deze behoefte sterk stijgende is. Denkt u bijvoorbeeld alleen al aan de opgaande lijn van CPO, of aan de sterk stijgende behoefte aan allerlei gezamenlijke woonvormen voor (al dan niet allochtone) ouderen.

Nieuwe woonwensen versterken de corporatie

In collectief wonen met zelfbeheer komen behoeftes van corporaties en bewoners bij elkaar.
Want waar een collectief ontstaat wat mede verantwoordelijkheid wil dragen en wat een vorm van zelfbeheer zoekt, daar kunnen kosten verlaagd worden. Zowel voor corporatie als voor bewoner.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de andere positieve effecten van gezamenlijk wonen met zelfbeheer. De sociale cohesie stijgt, evenals de sociale veiligheid en de zelfredzaamheid van ouderen. Bewoners raken meer betrokken bij hun omgeving.
In de praktijk kennen veel gezamenlijk-wonen projecten naast wonen een openbare functie, zoals een kleinschalig theater, een galerie, een kantine, een kinderopvang, fietsenwerkplaats of een jaarlijks feest. Dit heeft een positieve uitstraling op buurt en stad.
Daarnaast dalen gevoelens van overlast en onveiligheid, niet alleen door een positievere sociale controle en cohesie, maar ook omdat je nu eenmaal minder overlast ervaart als je de buurman kent, en via coöptatie zelf hebt uitgekozen als buurman. Er is een groot verschil tussen de ervaring van herrie van een anonieme onbekende die je woongenot verstoort en het gevoel wat je krijgt als je denkt: “Ah, Jan is even lekker piano aan het spelen.”

Tenslotte leidt het overdragen van bepaalde verantwoordelijkheden aan bewoners tot minder klachten. De traditionele rol van corporaties kan leiden tot een vorm van hospitalisatie: huurders raken gewend dat de corporatie voor ze zorgt, en alles wat niet perfect is, is dus de schuld van de corporatie. Ieder van ons heeft wel eens een buurtvergadering meegemaakt waar sommige buurtbewoners een ongekend vijandsdenken tonen. De corporatie bestaat uit een bende zakkenvullers, en dat andere buurtbewoners te hard rijden of dat er wel eens hondenpoep op de stoep ligt, is allemaal de schuld van de corporatie en de gemeente.
Natuurlijk moet je mensen serieus nemen, en zijn veel klachten zeer terecht. Maar feit blijft dat in een situatie van collectief zelfbeheer, mensen zich minder afhankelijk opstellen omdat ze minder afhankelijk zijn. Waar men zelf keuzevrijheid en verantwoordelijkheid heeft, gaat men meer meedenken en minder tegendenken. Men is immers niet meer slechts een klant die een product afneemt wat altijd beter kan, men is partner geworden.
Projecten voor gezamenlijk wonen in zelfbeheer zijn dus ook bijzonder goed voor de beeldvorming rond corporaties.

Conclusie

Gezamenlijk wonen met zelfbeheer is niet probleemloos. Het vergt maatwerk, en een andere benadering. Gezamenlijk wonen met zelfbeheer lost echter vooral ook vele problemen op.

De Woongroepcoach begeleidt u en uw bewoners er graag bij.

Dit bericht is geplaatst in dieper, woongroepcoach! met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

2 reacties op Nieuwe woonwensen versterken corporatie

  1. Pingback: Corporatieland 2.0 | Woongroepcoach

  2. Pingback: Corporaties langzaam failliet? | Woongroepcoach

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *